Kategorie
Linux Mint

Jak połączyć się z wifi w terminalu

Kategorie
Linux Mint

Dodatkowe (niezaufane) sterowniki nvidia dla Linux Mint i Ubuntu

Kategorie
Linux Mint

Brak kontroli jasności w Linux Mint

Kategorie
Linux Mint

Jak zaktualizować PlayOnLinux w Linux Mint

Kategorie
Linux Mint

Jak zamnknąć procesy na poszczególnych portach

Aby sprawdzić jaki proces działa na konkretnym porcie należy wykonac w wierszu poleceń następujące polecenie:

Pojawi się coś w tym rodzaju:

Można też wyświetlić wszystkie procesy na portach:

Wybrany proces można teraz zakończyć przy pomocy polecenia kill i numeru PID. Parametr -9 nie jest konieczny, jego zastosowanie spowoduje bardziej stanowcze działanie polecenia: