Jak zaktualizować PlayOnLinux w Linux Mint

Konfiguracja bazy danych h2 w pliku application properties

Ciekawe fragmenty kodu w języku Java

Obrazki w Thymeleaf

Sortowanie i odwracanie ArrayList oraz wyświetlanie elementów:

Usuwanie z ArrayList przy pomocy wyrażeń lambda:

Wyświetlanie wszystkich elementów oraz tylko przarzystch z ArrayList za pomocą lambdy:

Jak przekształcić tablicę na String, na ArrayList za pomocą strumieni oraz za pomocą Arrays.asList? A potem ją odwrócić?

Tworzenie ArrayList z tablicy … Czytaj dalej

Jak zamnknąć procesy na poszczególnych portach

Aby sprawdzić jaki proces działa na konkretnym porcie należy wykonac w wierszu poleceń następujące polecenie:

Pojawi się coś w tym rodzaju:

Można też wyświetlić wszystkie procesy na portach:

Wybrany proces można teraz zakończyć przy pomocy polecenia kill i numeru PID. Parametr -9 nie jest konieczny, jego zastosowanie spowoduje bardziej stanowcze działanie polecenia: … Czytaj dalej