Strumienie w Java – przykłady (https://youtu.be/Q93JsQ8vcwY)

Automatyczne numerowanie obiektów w Java

Etykiety – pętle nazwane (named loops)

Brak kontroli jasności w Linux Mint

Operacje finansowe i pieniężne tylko na BigDecimal (na podstawie https://youtu.be/1USy_dRBmsc)

Silnia z rekurencją

Rzucenie wyjątku w metodzie