Jak zainstalować Java Development Kit (JDK) 8 w Linuksie?

Strumienie w Java – przykłady (https://youtu.be/Q93JsQ8vcwY)

Automatyczne numerowanie obiektów w Java

Etykiety – pętle nazwane (named loops)

Operacje finansowe i pieniężne tylko na BigDecimal (na podstawie https://youtu.be/1USy_dRBmsc)

Silnia z rekurencją

Rzucenie wyjątku w metodzie

Ciekawe fragmenty kodu w języku Java

Obrazki w Thymeleaf

Sortowanie i odwracanie ArrayList oraz wyświetlanie elementów:

Usuwanie z ArrayList przy pomocy wyrażeń lambda:

Wyświetlanie wszystkich elementów oraz tylko przarzystch z ArrayList za pomocą lambdy:

Jak przekształcić tablicę na String, na ArrayList za pomocą strumieni oraz za pomocą Arrays.asList? A potem ją odwrócić?

Tworzenie ArrayList z tablicy … Czytaj dalej