Konfiguracja bazy danych h2 w pliku application properties