Ciekawe fragmenty kodu w języku Java

Obrazki w Thymeleaf

Sortowanie i odwracanie ArrayList oraz wyświetlanie elementów:

Usuwanie z ArrayList przy pomocy wyrażeń lambda:

Wyświetlanie wszystkich elementów oraz tylko przarzystch z ArrayList za pomocą lambdy:

Jak przekształcić tablicę na String, na ArrayList za pomocą strumieni oraz za pomocą Arrays.asList? A potem ją odwrócić?

Tworzenie ArrayList z tablicy za pomocą asList, iteracja pętlą, lambdą i podwójnym dwukropkiem:

Dodaj komentarz